<div id="noframefix"> <h1>Sasuke and Naruto Shrine Indonesia</h1> <p><b>Sasuke and Naruto Shrine adalah RUMAH bagi mereka yang mencintai pair SasuNaru maupun NaruSasu, pasangan dari tokoh Uzumaki Naruto dan Uchiha Sasuke.</b></p> <p>Please <a href="http://sasukenarutoina.web.fc2.com">Click here</a> to visit <a href="http://sasukenarutoina.web.fc2.com"><b>Sasuke and Naruto Shrine Indonesia</b></a> site</p> </div>